Återvinning - varför är det inte lösningen?

Återvinning - varför är det inte lösningen?

I en cirkulär ekonomi designas avfall bort samtidigt som giftfria resurser sätts in i loopar för att användas om och om igen. Det finns två olika kretslopp- ett tekniskt och ett biologiskt. I dagens linjära resursflöden skapas en produkt som används och kastas, för att sedan ersättas av nya jungfruliga material. I den cirkulära ekonomin är återanvändning en viktig del i kretsloppet. Men återvinning då?

Återvinning är en process som startar när en produkt kasseras efter ett ofta kort och otjänat liv. Det är det fjärde och näst sista “R:et” inom zero waste (recycling).

I Sverige återvinns knappt 10% av hushållsplasten, och tillsammans med all plast från företag hamnar siffran på ungefär 20%. Resten bränns upp. Förbränning av plast skapar stora utsläpp och är därmed en dålig lösning ur ett hållbarhetsperspektiv. När vi bränner 1 kilo plast skapas det mer än 3 kilo CO2.

Varför siffran är så låg beror på flera anledningar. Dels den svarta plasten som maskinerna ibland inte kan läsa av och sortera, vilket leder till att den direkt åker till förbränning. Det kan också vara kostsamt eller svårt att återvinna vissa material, och ibland handlar det även om att marknaden för det återvunna materialet är för liten för att det ska vara lönsamt.

Ofta läggs fokuset på återvinning när det kommer till hållbarhet. Det är fortfarande högst nödvändigt att återvinna det som konsumeras, snittet för återvinning i Sverige ligger trots allt bara på 4,7 av 130 kilo per person. Något som dock är viktigt att komma ihåg är att inte, exempelvis genom källsortering, rättfärdiga andra miljöskadliga beteenden man gör. En lång flygresa går inte att kompensera för på det viset. Hur många sorterade förpackningar eller köttfria måltider du än väljer blir det i sammanhanget obetydligt. Den stora utmaningen för hållbarhet är tuffa lagar och systemförändringar där vi inte längre får avfall att ta hand om. Ansvaret bör inte ligga hos konsumenten utan hos producenten.

Unwrappeds loop-system med förpackningar är vårt bidrag till en cirkulär ekonomi. Vi vill minska uppkomsten av avfall redan vid källan. Det vi efterfrågar är varor tillverkade för en lång livscykel och som bibehåller sitt värde oberoende hur många gånger den använts. Vi önskar företag som prioriterar hållbarhet och som tar ansvar för de produkter de sätter på marknaden.

Om ni vill lära er mer om hur återvinning av plast ser ut i Sverige kan vi rekommendera att lyssna på Prylarnas Pris av Sveriges Radio där de pratar om ämnet.
Länk: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1383147?programid=3737

Referenser
https://sverigesradio.se/artikel/7313146
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1383147?programid=3737
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7167578

Tillbaka till blogg