Klimat och miljö- vad är skillnaden?

Klimat & miljö

Det finns många olika begrepp kring hållbarhet och ibland kan det vara svårt att hålla isär alla. Idag reder vi ut dem!

Klimatet är de fysiska förhållandena runt omkring oss som temperatur, luftfuktighet, nederbörd och vind. Det beskriver de genomsnittliga förhållandena under flera år eller till och med sekel.

Miljön är ett brett samlingsnamn för allt omkring oss, ett system bestående av berggrunden, luften och vattnet. När vi pratar miljöproblem menar vi alla problem som på något sätt påverkar jorden negativt. 

Klimatförändringarna är ett exempel på ett miljöproblem. Ett mycket viktigt sådant som sker mycket snabbt och som gör att ekosystemen inte hinner anpassa sig. Andra miljöproblem är exempelvis utrotning, miljöföroreningar och övergödning. 

Vädret är de skillnader och omväxlingar i de fysiska förhållandena som sker vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsperiod. 

Social hållbarhet har fokus på att långsiktigt ta hand om grundläggande mänskliga rättigheter.

Ekologisk hållbarhet fokuserar på att vårda och hushålla med resurser så att det räcker till att försörja kommande generationer.

Ekonomisk hållbarhet jobbar för att motverka fattigdom utan att social- eller ekologisk hållbarhet påverkas negativt.