Rot- sista R:et i zero waste

Rot- sista R:et i zero waste

Efter refuse, reduce, reuse och recycle kommer sista R:et i zero waste- rot, med andra ord kompostering. Den mest ultimata lösningen är att det som blir kvar efter de föregående stegen i zero waste, ska vara möjlig att ta hand om genom kompostering. Även fast du är noga med att inte skapa matrester så är det svårt att undvika avfall som skal, ben och andra hårda delar på många råvaror. 

Vi har bra matavfallshantering i Sverige där rötning är den vanligaste behandlingsmetoden av avfallet. Rötning genererar biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogödsel skapas också efter rötning vilket kan användas på jordbruksmark. 

Det sker ofta missförstånd när det gäller kommunal matavfallshantering. Där ska enbart matavfall, matrester och mindre mängder hushållspapper slängas. Sönderklippta kartongbitar, biologiskt nedbrytbara våtservetter eller den komposterbara bambutandborsten hör inte hemma här. Det förstör processen och ska sorteras som brännbart. 

Istället för att lämna iväg all näring till biologisk återvinning i din kommun går det istället att använda näringen till sin egen odling. I en egen kompost går det att kompostera kartong och bambutandborstar, såvida borsten i nylon plockas bort först. En egen kompost behöver inte vara så svår att ta hand om och det finns flera olika modeller beroende på vad som passar användaren bäst.

För den som bor i villa eller med en uteplats passar det bra med en varmkompost som står ute året om. Underhållet ser olika ut för olika former av kompost, men oftast blandas det ner jord eller pellets för att få den rätta miljön. Komposten behöver också röras om ibland för att luckras upp och syresättas.

För den som bor mindre går det att ha en Bokashihink inomhus som fermenterar ditt avfall. Sköts den rätt är den luktfri och tar liten plats. Det behövs dock ett större kärl för att blanda ut avfallet tillsammans med annan jord. Det är där själva nedbrytningen av jorden sker som sen blir till perfekt och näringsrik planteringsjord.

Vilken kompost du än väljer är det viktigt att kolla upp vad som gäller i just din kommun och om du behöver göra en anmälan för din egna kompostering.


Referenser
https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/Publikationer/SAH_2019.pdf

Tillbaka till blogg