Vad betyder egentligen zero waste?

Vad betyder egentligen zero waste?

Zero Waste är en livsstil där man eftersträvar att generera så lite avfall som möjligt. Att producera absolut noll i avfall är nästintill omöjligt, men det är möjligt att drastiskt dra ner på sitt skräp.

Enligt Världsnaturfonden konsumerar vi globalt som om vi hade 1,7 planeter till förfogande och i Sverige som om vi hade 4. För bara några dagar sedan hade vi svenskar redan lyckats använda upp vår årsbudget av naturresurser och nu tar vi från framtida generationer.

Ett sätt att man själv kan reducera sitt individuella klimatavtryck är att följa de 5 ‘R-en’ från Zero Waste: Refuse – Reuse – Refill – Recycle – Rot. På svenska blir det: Avstå – Minska – Återanvänd – Återvinn – Kompostera. Vi kommer prata mer om varje enskilt ‘R‘ i framtida inlägg.

Kom ihåg — att försöka komma närmare en Zero Waste livsstil är en process som tar tid, men om alla bidrar och minskar sitt avfall kan vi tillsammans göra stor skillnad.

Tillbaka till blogg