Vi bryr oss

Vi kan inte längre blunda för verkligheten. Jordens medeltemperatur ökar på grund av oss människor. Det kommer att få stora katastrofala följder. Vi måste ändra hur vi lever och konsumerar idag om vi ska hinna göra något innan det är försent. Det är människans egen överlevnad som det numera handlar om. 

Nästan allt vi köper är inslaget i plast eller andra förpackningar. Plast är inte biologiskt nedbrytbart. Istället bryts den upp i mindre bitar som sprids i naturen och har stora negativa miljöeffekter. Vid år 2050 kommer det finnas mer plast i våra hav än fiskar.

Vår vision
Vi tror på en livsstil där varje individ eller familj producerar mindre avfall. Därför vill vi göra att göra det enklare och mer bekvämt för dig att leva ett liv med mindre sopor med engångsförpackningar i plast och leva närmare en zero-waste livsstil.

  • Vi gör det enklare och mer bekvämt för dig att handla plastfritt!
  • Vi vill ge dig hållbara alternativ för att leva i harmoni med vår planet.
  • Vi erbjuder ett veganskt och mesta dels ekologiskt sortiment av livsmedel, hushålls- och hygienprodukter.

Problem med plast
Plast är tillverkat av råolja som pumpas från underjorden. En växande andel av plasttillverkningen kommer från olja som utvinns via fracking.

Fracking är en kontroversiell teknik som kan ha förödande påverkan på vår natur. Tyvärr är plast mycket billigt att producera, en anledning att tillverkarna älskar det. 

Vi måste börja ifrågasätta engångsplastens korta livscykel, tänk hur många plastförpackningar som används under väldigt kort tid innan de kastas. I Sverige har vi ett bra system för återvinning men tyvärr tar inte återvinning hand om det verkliga problemet.

Varför är återvinning inte lösningen?
Återvinning är bra men tyvärr blir bara en liten del av alla produkter faktiskt återvunna. All plast kan inte heller återvinnas eller är ekonomiskt lönsamt att återvinnas. De produkter som faktiskt återvinns blir till nya produkter av sämre kvalitet. 

Återvinning tar inte hand om det faktiska problemet - att vi konsumerar för mycket. Speciellt av engångsförpackningar av plast, papper och aluminium.  Det krävs mycket energi och resurser att skapa dessa produkter och mycket mer energi och resurser att återvinna dem.

Haka på zero-waste rörelsen! Du hittar oss på nätet och i Birsta City i Sundsvall (i butiken Circuit).