Integritetspolicy

Unwrapped Sthlm AB (organisationsnummer 559201-5316), Ekbacksvägen 22, 168 69 Bromma, (nedan kallat ”Unwrapped", ”vi” eller "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingar som sker inom vår verksamhet. 

Vi arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som är direkt eller indirekt kopplade till en fysisk levande person. Behandling av personuppgifter gäller allt som sker med dessa uppgifter. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Dina personuppgifter

Var lagras dina personuppgifter?
Vi strävar efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dock kan uppgifterna i vissa fall överföras till och behandlas någon annanstans än inom EU/EES, av en leverantör eller underentreprenör. 

Vilka uppgifter samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig själv på flera olika sätt. Som t.ex. när du:

 • Besöker vår hemsida
 • Skapar ett konto
 • Prenumererar på e-postutskick
 • Beställer produkter
 • Deltar i tävlingar
 • Kontaktar oss

Exempel på personuppgifter som du lämnar:

 • Namn
 • Födelsedatum eller Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Leveransadress och/eller faktureringsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande:

 • Hemsidan och sociala medier
  När du besöker vår hemsida www.unwrapped.se eller besöker oss i sociala medier samlar vi automatiskt in uppgifter om ditt användarbeteende, din IP-adress, samt digitala spår som du lämnar via hemsidan eller genom sociala medier. Vi gör detta för att optimera användarnas upplevelse, utveckla hemsidans funktionalitet och förbättra användarvänlighet samt för att kunna göra målgruppsanpassad marknadsföring, som till exempel re-targeting (via bland annat Facebook och Google). 
 • Registrera dig som kund
 • Bearbeta dina beställningar och leveranser
 • Hålla reda på vilka förpackningar du lånat och returnerat
 • Kontakta dig via e-post eller chat för att hjälpa dig med din beställning, leverans eller liknande
 • Informera dig om nya produkter
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden eller annan information via e-post och SMS.
 • Vid tävlingar
 • Mäta och analysera för att ge dig mer relevanta erbjudanden och information
 • Förhindra och upptäcka bedrägerier

Google Analytics och Facebook
Vi använder Google LLC och Facebook Inc som är etablerade i USA. Dessa företag är certifierade enligt Privacy Shield och på så vis säkerställs den nödvändiga garantin för överföring av data till USA.

Vi använder Google analytics för att förbättra och utveckla vår butik genom analys. Vilket innebär att data skickas vidare till vårt analysverktyg Google Analytics från Google Inc. All information som skickas till Google Analytics är anonymiserad, detta innebär att den inte innehåller några personuppgifter. Du kan läsa mer om Googles dataskyddsbestämmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Vi använder re-targeting via Facebook, för detta ändamål delas vissa personuppgifter (namn, e-post, postnummer, postort) med Facebook. Mer information om Facebooks dataskydd för företag som använder Facebook för så kallad re-targeting eller som mottagare av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/business/gdpr.

Klarna 
Unwrapped har valt att samarbeta med Klarna AB för hantering av betalningssätt. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna. Så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Läs mer om Klarnas dataskyddspolicy.


Hur länge spara vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vissa personuppgifter som är relaterade till köp behöver på grund av lagstiftning sparas i minst sju år.

Dina rättigheter

Rätt till utdrag av dina uppgifter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig.

Rätt till begränsad behandling
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Exempelvis gäller detta bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Dina personuppgifter kan då begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. 

Rätt till rättelse
Vi vill att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att logga in på unwrapped.se. Eller genom att kontakta oss.

Rätt till radering 
Du kan få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Dock hindrar vissa skyldigheter enligt lag oss från radering av alla uppgifter.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring
Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du inte vill att dina uppgifter används för direktmarknadsföring kan du motsäga dig detta och vi kommer att upphöra med att använda personuppgifterna för sådana ändamål. Detta gör du genom att klicka på “avregistrera”-länken som finns längst ned i våra marknadsföringsmejl.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till en annat företag. Dock är denna rättighet begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar av denna policy
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra leverantörer och samarbetspartners, så som logistikpartners och betaltjänstleverantörer.

  Kontakta oss
  Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss!