• Mejla direkt till oss
 • Integritetspolicy

  Unwrapped Sthlm AB, organisationsnummer 559201-5316 (nedan kallat ”Unwrapped", ”vi” eller "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingar som sker inom vår verksamhet. 

  Vi arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

  Vad är behandling av personuppgifter?
  Personuppgifter är all slags information som är direkt eller indirekt kopplade till en fysisk levande person. Behandling av personuppgifter gäller allt som sker med dessa uppgifter. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  Dina personuppgifter

  Var lagras dina personuppgifter?
  Vi strävar efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dock kan uppgifterna i vissa fall överföras till och behandlas någon annanstans än inom EU/EES, av en leverantör eller underentreprenör. 

  Vilka uppgifter samlar vi in?
  Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig själv på flera olika sätt. Som t.ex. när du:

  • Besöker vår hemsida
  • Skapar ett konto
  • Prenumererar på e-postutskick
  • Beställer produkter
  • Deltar i tävlingar
  • Kontaktar oss

  Exempel på personuppgifter som du lämnar:

  • Namn
  • Födelsedatum eller Personnummer
  • Betalningsinformation
  • Leveransadress och/eller faktureringsadress
  • E-postadress
  • Mobiltelefonnummer

  Hur använder vi dina personuppgifter?
  Vi kan använda dina personuppgifter för följande:

  • Registrera dig som kund
  • Bearbeta dina beställningar och leveranser
  • Hålla reda på vilka förpackningar du lånat och returnerat
  • Kontakta dig via e-post eller chat för att hjälpa dig med din beställning, leverans eller liknande
  • Informera dig om nya produkter
  • För att skicka marknadsföringserbjudanden eller annan information via e-post och SMS.
  • Vid tävlingar
  • Mäta och analysera för att ge dig mer relevanta erbjudanden och information
  • Förhindra och upptäcka bedrägerier

  Unwrapped har valt att samarbeta med Klarna AB för hantering av betalningssätt. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna. Så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Läs mer om Klarnas dataskyddspolicy.

  Unwrapped har valt att samarbeta med loop-it (loop-it SWE AB) för hantering av Unwrappeds förpackningar. Vilket betyder att via loop-it håller Unwrapped reda på vilka och hur många förpackningar som varje kund har lånat och lämnat tillbaka. För att vi ska kunna erbjuda dig vår tjänst att låna förpackningar behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till loop-it. Så som namn och e-postadress.

  Hur länge spara vi dina personuppgifter?
  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vissa personuppgifter som är relaterade till köp behöver på grund av lagstiftning sparas i minst sju år.

  Dina rättigheter

  Rätt till utdrag av dina uppgifter
  Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig.

  Rätt till begränsad behandling
  Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Exempelvis gäller detta bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Dina personuppgifter kan då begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. 

  Rätt till rättelse
  Vi vill att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att logga in på unwrapped.se. Eller genom att kontakta oss.

  Rätt till radering 
  Du kan få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Dock hindrar vissa skyldigheter enligt lag oss från radering av alla uppgifter.

  Rätt att invända
  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

  Rätt att invända mot direktmarknadsföring
  Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du inte vill att dina uppgifter används för direktmarknadsföring kan du motsäga dig detta och vi kommer att upphöra med att använda personuppgifterna för sådana ändamål. Detta gör du genom att klicka på “avregistrera”-länken som finns längst ned i våra marknadsföringsmejl.

  Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till en annat företag. Dock är denna rättighet begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

  Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
  Du har rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

  Ändringar av denna policy
  Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

   Vem har tillgång till dina personuppgifter?
   Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra leverantörer och samarbetspartners, så som logistikpartners och betaltjänstleverantörer.

   Kontakta oss
   Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss!